loader

Tạo phiếu yêu cầu sẽ giúp bạn xử lý các vấn đề nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Bước 2: Tại mục “Phiếu yêu cầu” (1), Quý khách chọn “Tạo phiếu yêu cầu” (2). Bước 3: Quý khách phân loại phiếu yêu cầu (3). Bước 4: Điền […]

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Bước 2: Tại mục Phiếu yêu cầu (1), Quý khách có thể tùy ý thống kê theo điều kiện (2). Tính năng thống kê phiếu yêu cầu cho phép Quý khách đo lường các chỉ số cần theo dõi.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Bước 2: Tại mục phiếu yêu cầu (1), Quý khách có thể theo dõi những ticket được tạo với đầy đủ thông tin: Mã. Tiêu đề. Loại. Liên hệ. Trạng thái. Người tạo. Người hoàn thành. Trên đây là giao diện phiếu yêu cầu. Hy vọng bài viết […]

Quý khách có thể nghe lại file ghi âm cuộc gọi như sau: Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Bước 2: Truy cập vào “Lịch sử cuộc gọi” (1), và chọn “Nghe lại” (2) tại cuộc gọi mà bạn cần nghe lại. Bước 3: Chọn nút “Play” (3) để bắt đầu nghe hoặc […]

Thống kê lịch sử cuộc gọi cho phép Quý khách kiểm soát và thống kê tất cả các cuộc gọi. (1) Lịch sử chung (2): cho phép đo lường và thống kê theo các điều kiện. Tại phần Lịch sử cá nhân (4) Quý khách có thể trích lục lại lịch sử cuộc gọi tại ô […]

Lịch sử cuộc gọi (1) là nơi lưu trữ tất cả các cuộc gọi. Tính năng lịch sử cuộc gọi cho phép Quý khách theo dõi và giám sát thông tin của tất cả các cuộc gọi (2): Thời điểm gọi. Trạng thái. Hướng. Số tổng đài. Gọi từ. Gọi đến. Thời lượng. File ghi […]

Tính năng quản lý Danh bạ cho phép Quý khách có thể Chỉnh sửa hoặc Gỡ bỏ liên hệ. Để thực hiện việc Chỉnh sửa/ Gỡ bỏ liên hệ Quý khách thực hiện như sau: Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Bước 2: Tại mục Danh bạ (1) các thông tin liên lạc sẽ được […]

Để thêm liên hệ mới trên máy tính, Quý khách có thể tham khảo trong bài viết sau: Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Bước 2: Tại góc trái màn hình, Quý khách chọn “Danh bạ” (1) và “Thêm liên hệ” (2). Bước 2: Quý khách thông tin liên hệ mới theo yêu cầu […]

Danh bạ là nơi giúp shop/doanh nghiệp kiểm soát và lưu trữ tất cả các thông tin khách hàng và danh sách sổ nội bộ trong doanh nghiệp. Danh bạ được hiển thị bên góc trái màn hình (1). Danh bạ chung (2): Nơi lưu trữ tất cả các thông tin liên lạc. Danh bạ nội bộ […]

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Bước 2: Tại góc trái màn hình, chọn “Nhân viên” (1) và “Thêm máy nhánh” (2). Bước 3: Nhập thông tin máy nhánh (3) và chọn “Thanh toán và khởi tạo máy nhánh” (4) để hoàn tất quá trình thêm máy nhánh. Như vậy là Quý khách đã […]