loader
Bảng giá dịch vụ Voice otp tại etelecom

Voice OTP là sử dụng cuộc gọi thoại để cung cấp mã OTP. Theo đó, hệ thống sẽ thiết lập để tự động gọi đến số điện thoại người dùng đã đăng ký  để cung cấp mã OTP theo file ghi âm sẵn đã được doanh nghiệp cấu hình sẵn.

Dịch vụ Voice OTP của eTelecom giúp doanh nghiệp bạn xử lý số lượng cuộc gọi đồng thời lớn xử lý tới vài trăm ngàn cuộc gọi OTP trong một ngày. Hệ thống chúng tôi được đặt ở các data center chuyên nghiệp, được backup dữ liệu thường xuyên. Đảm bảo hoạt động ổn định thời gian uptime cam kết đến 99.9%.

Bảng giá Voice OTP của eTelecom:

STT Đầu mục Diễn giải Chi phí Đơn vị tính Chu kỳ thanh toán Ghi chú
1 Tích hợp Miễn phí VND
2 Khởi tạo hệ thống 500 VND Thu 1 lần
3 Phí duy trì hệ thống 5,000,000 VND Thu hàng tháng Đạt >100.000 cuộc gọi OTP mỗi tháng, miễn phí phí duy trì
10 Chi phí cuộc gọi Voice OTP 1-100.000 cuộc gọi OTP/tháng 70 VND/cuộc gọi Thu hàng tháng
11 100.001 – 300.000 cuộc gọi OTP/tháng 50 VND/cuộc gọi Thu hàng tháng
12 300.001 – 600.000 cuộc gọi OTP/tháng 30 VND/cuộc gọi Thu hàng tháng
13 >600.000 cuộc gọi OTP/tháng 20 VND/cuộc gọi Thu hàng tháng
14 Cước thoại 150 VND/block 15s Thu hàng tháng Đối soát hàng tháng
Training và hỗ trợ kỹ thuật
21 Training Miễn phí VND
22 Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí VND 24-Jul

**Phần mềm không chịu 10% thuế VAT.

Trên đây là bảng giá dịch vụ cơ bản, phù hợp với nhiều quy mô doanh nghiệp. Nếu bạn đang tìm kiếm tổng đài chốt đơn và chăm sóc khách hàng tương thích tất cả các phần mềm thì đăng ký eTelecom ngay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *