loader

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Bước 2: Tại mục “Yêu cầu hỗ trợ” (1), Quý khách click chọn “Gửi yêu cầu hỗ trợ” (2) Bước 3: Chọn phân loại yêu cầu hỗ trợ. (3) Bước 4: Quý khách nhập Tiêu đề & Nội dung (4) và chọn “Gửi yêu cầu” (5) Như […]

Giao diện yêu cầu hỗ trợ trên máy tính là nơi tổng hợp danh sách yêu cầu hỗ trợ. Bao gồm các thông tin: Mã. Tiêu đề. Loại. Trạng thái. Người tạo.

Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Giao diện thống kê trên máy tính là nơi tổng quan về tất cả các thông tin cuộc gọi.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Bước 2: Tại mục “Phiếu yêu cầu” (1), Quý khách chọn phiếu yêu cầu cần cập nhật trạng thái. Bước 3: Quý khách có thể phân công theo tên nhân viên, và lựa chọn trạng thái phù hợp (3).  

Tạo phiếu yêu cầu sẽ giúp bạn xử lý các vấn đề nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Bước 2: Tại mục “Phiếu yêu cầu” (1), Quý khách chọn “Tạo phiếu yêu cầu” (2). Bước 3: Quý khách phân loại phiếu yêu cầu (3). Bước 4: Điền […]

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Bước 2: Tại mục Phiếu yêu cầu (1), Quý khách có thể tùy ý thống kê theo điều kiện (2). Tính năng thống kê phiếu yêu cầu cho phép Quý khách đo lường các chỉ số cần theo dõi.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Bước 2: Tại mục phiếu yêu cầu (1), Quý khách có thể theo dõi những ticket được tạo với đầy đủ thông tin: Mã. Tiêu đề. Loại. Liên hệ. Trạng thái. Người tạo. Người hoàn thành. Trên đây là giao diện phiếu yêu cầu. Hy vọng bài viết […]

Quý khách có thể nghe lại file ghi âm cuộc gọi như sau: Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Bước 2: Truy cập vào “Lịch sử cuộc gọi” (1), và chọn “Nghe lại” (2) tại cuộc gọi mà bạn cần nghe lại. Bước 3: Chọn nút “Play” (3) để bắt đầu nghe hoặc […]

Thống kê lịch sử cuộc gọi cho phép Quý khách kiểm soát và thống kê tất cả các cuộc gọi. (1) Lịch sử chung (2): cho phép đo lường và thống kê theo các điều kiện. Tại phần Lịch sử cá nhân (4) Quý khách có thể trích lục lại lịch sử cuộc gọi tại ô […]

Tính năng quản lý Danh bạ cho phép Quý khách có thể Chỉnh sửa hoặc Gỡ bỏ liên hệ. Để thực hiện việc Chỉnh sửa/ Gỡ bỏ liên hệ Quý khách thực hiện như sau: Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Bước 2: Tại mục Danh bạ (1) các thông tin liên lạc sẽ được […]