loader

Bước 1: Chọn thanh cửa sổ thu nhỏ của tiện ích tổng đài CSKH eTelecom như hình dưới: Bước 2: Chọn mục Ticket (2) trên thanh menu và tiếp tục với nút +Tạo (3) để thực hiện thao tác tạo phiếu yêu cầu mới trên tiện ích eTelecom. Bước 3: Bạn điền đầy đủ Tên […]

Bước 1: Chọn thanh cửa sổ thu nhỏ của tiện ích tổng đài CSKH eTelecom như hình dưới: Bước 2: Chọn mục Danh bạ (2) trên thanh menu và tiếp tục với nút Thao tác (3) ở dòng thông tin liên hệ bạn muốn cập nhật và hành động Chỉnh sửa (4). Bước 3: Tương […]

Bước 1: Chọn thanh cửa sổ thu nhỏ của tiện ích tổng đài CSKH eTelecom như hình dưới: Bước 2: Chọn mục Danh bạ trên thanh menu và tiếp tục với nút +Thêm (2) để thực hiện thao tác tạo thông tin cho liên hệ mới trên tiện ích eTelecom. Bước 3: Bạn điền đầy […]

Bước 1: Chọn thanh cửa sổ thu nhỏ của tiện ích tổng đài CSKH eTelecom như hình dưới: Bước 2: Chọn mục Lịch sử trên thanh menu và tiếp tục với nút Thao tác (2) và bấm Nghe lại file ghi âm (3). **Lưu ý: Chỉ khả dụng với cuộc gọi thành công. Bước 3: Với […]

Bước 1: Chọn thanh cửa sổ thu nhỏ của tiện ích tổng đài CSKH eTelecom như hình dưới: Bước 2: Có 2 cách thực hiện cuộc gọi trên tiện ích eTelecom: Quay số thủ công: Tại thẻ Nghe gọi, bấm số điện thoại trực tiếp vào khu vực (2) như hình dưới. Chọn Gọi thoại […]

Bước 1: Chọn thanh cửa sổ thu nhỏ của tiện ích tổng đài CSKH eTelecom như hình dưới: Bước 2: Bấm chọn biểu tượng cài đặt (2), bạn sẽ được đến danh sách tất cả cửa hàng của tài khoản eTelecom bạn đang truy cập. Bước 3: Ngoài cửa hàng bạn đang truy cập hiển […]

Sau khi cài đặt tiện ích tổng đài CSKH eTelecom vào trình duyệt Chrome, biểu tưởng eTelecom sẽ hiển thị trên thanh công cụ như hình dưới (1). Tiếp tục bấm vào nút Thiết lập (2) và hãy đảm bảo các  thiết lập được cài đặt như (3) ở hình trên nhé.

Bước 1: Truy cập đường dẫn https://chrome.google.com/webstore để được đưa đến cửa hàng Google trên Chrome. Bước 2: Chọn “eTelecom – Tổng đài CSKH”. Bước 3: Chọn “Thêm vào Chrome” (3) bên góc phải bàn hình.   Bước 4: Chọn “Thêm tiện ích” (4). Bước 5 & 6: Chọn nút “tiện ích” trên thanh công cụ (5). Rồi chọn […]