loader

Bước 1: Chọn thanh cửa sổ thu nhỏ của tiện ích tổng đài CSKH eTelecom như hình dưới: Bước 2: Chọn mục Danh bạ trên thanh menu và tiếp tục với nút +Thêm (2) để thực hiện thao tác tạo thông tin cho liên hệ mới trên tiện ích eTelecom. Bước 3: Bạn điền đầy […]

Bước 1: Chọn thanh cửa sổ thu nhỏ của tiện ích tổng đài CSKH eTelecom như hình dưới: Bước 2: Chọn mục Lịch sử trên thanh menu và tiếp tục với nút Thao tác (2) và bấm Nghe lại file ghi âm (3). **Lưu ý: Chỉ khả dụng với cuộc gọi thành công. Bước 3: Với […]

Bước 1: Chọn thanh cửa sổ thu nhỏ của tiện ích tổng đài CSKH eTelecom như hình dưới: Bước 2: Có 2 cách thực hiện cuộc gọi trên tiện ích eTelecom: Quay số thủ công: Tại thẻ Nghe gọi, bấm số điện thoại trực tiếp vào khu vực (2) như hình dưới. Chọn Gọi thoại […]

Bước 1: Chọn thanh cửa sổ thu nhỏ của tiện ích tổng đài CSKH eTelecom như hình dưới: Bước 2: Bấm chọn biểu tượng cài đặt (2), bạn sẽ được đến danh sách tất cả cửa hàng của tài khoản eTelecom bạn đang truy cập. Bước 3: Ngoài cửa hàng bạn đang truy cập hiển […]

Sau khi cài đặt tiện ích tổng đài CSKH eTelecom vào trình duyệt Chrome, biểu tưởng eTelecom sẽ hiển thị trên thanh công cụ như hình dưới (1). Tiếp tục bấm vào nút Thiết lập (2) và hãy đảm bảo các  thiết lập được cài đặt như (3) ở hình trên nhé.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Bước 2: Tại mục “Yêu cầu hỗ trợ” (1), Quý khách click chọn “Gửi yêu cầu hỗ trợ” (2) Bước 3: Chọn phân loại yêu cầu hỗ trợ. (3) Bước 4: Quý khách nhập Tiêu đề & Nội dung (4) và chọn “Gửi yêu cầu” (5) Như […]

Giao diện yêu cầu hỗ trợ trên máy tính là nơi tổng hợp danh sách yêu cầu hỗ trợ. Bao gồm các thông tin: Mã. Tiêu đề. Loại. Trạng thái. Người tạo.

Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Giao diện thống kê trên máy tính là nơi tổng quan về tất cả các thông tin cuộc gọi.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://cs.etelecom.vn. Bước 2: Tại mục “Phiếu yêu cầu” (1), Quý khách chọn phiếu yêu cầu cần cập nhật trạng thái. Bước 3: Quý khách có thể phân công theo tên nhân viên, và lựa chọn trạng thái phù hợp (3).