loader

Bước 1: Cài đặt ứng dụng eTelecom và truy cập app: iOS | Android Bước 2: Để tạo phiếu yêu cầu mới, bạn có thể thực hiện theo các cách sau: Tại menu Ticket (1): Bấm nút +Thêm (2) trên góc phải màn hình. Tại menu Danh bạ (3): Ở mỗi dòng thông tin liên […]

Bước 1: Cài đặt ứng dụng eTelecom và truy cập app (1): iOS | Android Bước 2: Chọn mục Lịch sử (1) để truy cập vào danh sách thông tin các cuộc gọi được thực hiện. Đối với những cuộc gọi hiển thị thời lượng như (*) dưới đây, bạn có thể chọn nút Thao tác và […]

Bước 1: Cài đặt ứng dụng eTelecom và truy cập app (1): iOS | Android Bước 2: Tại thanh menu bên dưới màn hình, chọn mục Danh bạ (2). Ở mỗi dòng thông tin liên hệ sẽ có nút Thao tác. Bạn tiếp tục bấm chọn Chỉnh sửa (3) tại đây. Bước 3: Tương tự như khi […]

Bước 1: Cài đặt ứng dụng eTelecom và truy cập app (1): iOS | Android Bước 2: Tại thanh menu bên dưới màn hình, chọn Danh bạ (2) và bấm nút +Thêm (3) bên góc phải màn hình. Bước 3: Bạn chỉ cần điền Tên và Số điện thoại (4) của liên hệ muốn lưu. Sau đó […]

Bước 1: Cài đặt ứng dụng eTelecom và truy cập ứng dụng (1): iOS | Android Bước 2: Có 3 cách để thực hiện cuộc gọi trên tổng đài CSKH eTelecom: Quay số thủ công: Tại thanh menu bên dưới màn hình, chọn Cuộc gọi (2). Thực hiện thao tác quay số (3) và bấm chọn nút Gọi […]

Bước 1: Cài đặt ứng dụng eTelecom và truy cập ứng dụng (1): iOS | Android Bước 2: Tại thanh menu bên dưới màn hình, chọn Thiết lập (2) và tiếp tục chọn Thông tin tài khoản (3). Bước 3: Bấm chọn nút Đổi mật khẩu (4). Bước 4: Bạn điền đầy đủ Mật khẩu hiện tại/Mật […]

Bước 1: Cài đặt ứng dụng eTelecom và truy cập app: iOS | Android Bước 2: Tại mục Thiết lập (1) trên thanh công cụ bên dưới màn hình, chọn Danh sách cửa hàng (2). Bước 3: Tại đây bạn sẽ thấy tất cả cửa hàng bạn tham gia quản trị. Bấm Truy cập (3) ở mỗi […]

Bước 1: Cài đặt ứng dụng eTelecom và truy cập app (1): iOS | Android Bước 2: Điền số điện thoại và mật khẩu (2) sử dụng để tạo tài khoản eTelecom và bấm Đăng nhập (3). **Lưu ý: Hiện tại bạn chỉ có thể đăng ký tài khoản mới trên web. Tham khảo hướng dẫn tạo […]

Bước 1: Chọn thanh cửa sổ thu nhỏ của tiện ích tổng đài CSKH eTelecom như hình dưới: Bước 2: Chọn mục Ticket (2) trên thanh menu và tiếp tục với nút +Tạo (3) để thực hiện thao tác tạo phiếu yêu cầu mới trên tiện ích eTelecom. Bước 3: Bạn điền đầy đủ Tên […]

Bước 1: Chọn thanh cửa sổ thu nhỏ của tiện ích tổng đài CSKH eTelecom như hình dưới: Bước 2: Chọn mục Danh bạ (2) trên thanh menu và tiếp tục với nút Thao tác (3) ở dòng thông tin liên hệ bạn muốn cập nhật và hành động Chỉnh sửa (4). Bước 3: Tương […]