loader

Bước 1: Chọn thanh cửa sổ thu nhỏ của tiện ích tổng đài CSKH eTelecom như hình dưới:

Chỉnh sửa/Gỡ bỏ liên hệ trên eTelecom Extension

Bước 2: Chọn mục Danh bạ (2) trên thanh menu và tiếp tục với nút Thao tác (3) ở dòng thông tin liên hệ bạn muốn cập nhật và hành động Chỉnh sửa (4).

Chỉnh sửa/Gỡ bỏ liên hệ trên eTelecom Extension

Bước 3: Tương tự với khi tạo liên hệ mới, bạn có thể chỉn sửa Tên khách hàng/Số điện thoại KH (5). Bấm Lưu (6) để hoàn tất thao tác.

Chỉnh sửa/Gỡ bỏ liên hệ trên eTelecom Extension

Để xóa một liên hệ, bạn thực hiện như bước 2 nhưng thay vì chọn chỉnh sửa, bạn chọn hành động Xóa (7) nhé.

Chỉnh sửa/Gỡ bỏ liên hệ trên eTelecom Extension

Bạn chỉ cần Xác nhận (8) hành động để hoàn tất thao tác xóa.

Chỉnh sửa/Gỡ bỏ liên hệ trên eTelecom Extension

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *